Ô ô ngày ấy – Phương Uyên

Tone

Đánh giá

 

1. Ngày xưa [D]  ấy vẫn nhớ khi còn [Em]  bé luôn ham chơi

Mẹ cha [G]  đi chơi đâu tôi thường hay [Em]  thích theo cùng

Lắm [D]  lúc khóc lóc cho dù [Em]  biết không cho

Nên mẹ cha hay trêu tôi là con [G]  út khóc nhè ố [D]  ồ.

 

ĐK:

Ngày ấy qua đi thật [A]  mau bây giờ xa thấy [Bm]  nhớ

Chuyện ngày xưa vẫn [G]  đấy đã không còn bé [D]  con

Trời đã qua bao mùa [A]  đông bao mùa thu đã [Bm]  tàn

Ố [A]  ô yéa [G]  yea.

 

2. Ngày xưa [D]  ấy nói dối cha thường [Em]  đánh roi mây

Mẹ thường [G]  hay bênh tôi cho dù tôi [Em]  dối thế nào

Có [D]  khi đi đâu không thèm [Em]  nói với ai

Nên càng la to bao nhiêu lại càng chịu [G]  đánh bấy nhiêu ố [D]  ồ.

 

ĐK:

Ngày ấy qua đi thật [A]  mau bây giờ xa thấy [Bm]  nhớ

Chuyện ngày xưa vẫn [G]  đấy đã không còn bé [D]  con

Trời đã qua bao mùa [A]  đông bao mùa thu đã [Bm]  tàn

Chuyện ngày hôm qua [G]  đó sẽ trở về với [E]  tôi.

 

(Hát tăng lên 1 tone từ [D]  -> [E] )

 

* Tìm kiếm [E]  hoài ngày tháng qua cùng với [C#m]  nhau

Vui cùng bao [A]  nhiêu tình thân bạn [E]  bè

Trong giấc [B]  mơ có thấy [C#m]  chăng

Mình là một cô [A]  bé vẫn như ngày ấy [E]  thôi.