Nước cuốn hoa trôi

Tone

Đánh giá

 

 

Intro:

|[Am]  |[G]  |[F] [Em]  |[Am] 

|[F] [Em]  |[Am] 

 

Verse 1 

|[Am] _Người con |[Am] gái năm ấy thường hay |[Em] ra hái hoa bên bờ |[Am] suối

|[Am] _Rồi nâng |[Dm] niu thả hoa trên dòng |[E7] nước đứng trông theo mà |[Am] buồn

|[Am] _Để rồi |[F] đây nước cuốn hoa |[Dm] trôi hoa úa [G] màu tim |[C] vỡ |[Am] thôi 

Cuộc đời |[G] hoa thoáng như làn |[Em] gió bay phớt ngang trên mặt |[Am] hồ [Dm] _

 

Verse 2 

|[Am] _Một chàng |[Am] trai không biết từ đâu |[Em] sang đến đây quen người |[Am] ấy

|[Am] _Thường hẹn |[Dm] nhau ước mơ bên bờ |[Em] suối dưới đêm trăng lạnh |[Am] đầy.

|[Am] _Rồi một |[F] hôm mãi bận về |[Dm] xa anh lỗi [G] hẹn không |[C] đến đây |[Am] _

Để nàng |[G] mong đứng bên bờ |[Em] suối ôm nhớ thương mang đầy |[Am] lòng [Dm] 

 

Chorus

|[Am] _Sau hay tin |[Am] rằng pháo cưới nhuộm đường |[C] đi

Là ngày người |[Dm] yêu vui say duyên tình |[Am] mới

Lời thề một |[Em] đêm trăng xưa bên bờ |[F] suối đã [Em] cuốn theo làn |[Am] gió

 

|[F] Khi yêu nhau ước cùng |[Dm] mong [G] nhưng ai giữ được |[C] không

[G] Thề chi cho khiến |[Am] tủi lòng nhau |[Dm] đêm "tân hôn" có người |[Dm] vui

Nhưng riêng nàng |[Em] khóc [F] mà trăng |[Am] thì cười [F] _  

 

Verse 3

|[Am] _Người con |[Am] gái năm ấy thường hay |[Em] ra hái hoa bên bờ |[Am] suối

|[Am] _Rồi nâng |[Dm] niu thả hoa trên dòng |[E7] nước đứng trông theo mà |[Am] buồn

|[Am] _Kể từ |[F] khi vắng mặt chàng |[Dm] trai không thấy [G] nàng ra |[C] hái hoa 

|[Am] _Rồi về |[G] sau mới hay nàng |[Em] đã thôi hái hoa đi đầu |[Am] phật! [Dm] 

 

|[Am] _ |[G] _ |[Em]  |[Am] 

|[D]  |[F] [Em]  |[Am]  ||

.