Nửa trái tim tội nghiệp – Trương Lê Sơn

Tone

Đánh giá

 

[Gm]  Yêu anh em đâu dám [Dm]  mong gì hơn

Được bên [Cm]  anh, nghe anh vỗ [Gm]  về

Người đàn [Eb]  ông em yêu thương

Người đàn [F]  ông, em trao trọn con [Bb]  tim. [D7] 

 

[Gm]  Yêu anh em đâu suy tính [Dm]  hơn thiệt hơn

Dù cho [Cm]  em, là cô gái [Gm]  nghèo

Từng đêm [Eb]  thâu đến bên anh trọn cuộc [F]  vui

Nhưng em nào [Bb]  muốn. [G7] 

 

Em [Cm]  đã cố gắng dù bao đêm thầm khóc

Cầu [Gm]  mong anh thay đổi vì [Bb]  em

Em [Cm]  đã cố gắng, cố [Gm]  gắng thật nhiều

Mà [F]  sao anh vẫn không đổi [D7]  thay.

 

Một nửa trái [Gm]  tim anh dành cho [Dm]  em

Một nửa trái [Bb]  tim sao còn nhiều đam mê

Anh hãy nói [Cm]  đi, anh hãy nói [Eb]  đi

[Bb]  Nói một lời anh sẽ [F]  đổi thay. [D7] 

 

Một nửa trái [Gm]  tim không trọn vẹn cho [Dm]  em

Một nửa trái [Bb]  tim sao toàn là thương đau

Em sẽ bước [Cm]  đi, em sẽ bước [Gm]  đi

Dù con [F]  tim em tan nát khi [D7]  xa, [Gm]  người.