Nữ Dân Quân Tự Vệ Miền Đông – Phan Long – Mắt Ngọc

Tone

Đánh giá

 

 

Chúng em [Am] là con gái miền [C] Đông, quê hương Võ Thị Sáu anh [G] hùng

Mỗi tên [Am] làng tên núi tên [G] sông, một chiến [D] công tô hồng cuộc [E7] sống

Chúng em [Am] là con gái miền [C] Đông, ngôi sao vun sáng nơi đầu [F] 

Soi cho [D] em theo bước cha [Am] ông, giữ yên quê [D] nhà xây đắp [E] non sông

 

Miền Đông [G] ơi, sao mà yêu đến [F] thế, từ khu [D] Lê với chiến khu [Am] Đ

Rừng yêu [G] ta nơi rừng tre bão [Am] tố, biển yêu [G] ta nơi biển xanh sóng [F] vỗ

Từ gian [D] lao, lúa xanh trên [Am] đồng

 

Miền Đông [G] ơi, sao mà yêu đến [F] thế, từ Tây [D] Ninh về tới Phước [Am] Long

Từng quân [G] nhân như là cá với [Am] nước, đường vinh [G] quanh bao tuổi xuân tiến [F] bước

Tự hào [Dm] thay nữ dân [Em] quân tự vệ miền [Am] Đông