Nụ cười biệt ly – Ngọc Sơn

Tone

Đánh giá

 

1. Giờ chia tay lần cuối [Dm]  gượng cười

Mà nghe tim đớn đau rã [Am]  rời

Tựa như một giấc mơ trong [F]  đời

Sao còn thương vấn nghẹn [Dm]  lời

Trời [Am]  ơi ai thấu chăng lòng [E7]  tôi

2. Đường em đi lụa gấm [Dm]  ngọc ngà

Đường tôi đi phong ba bụi [Am]  trần

Tìm đâu một lối cho đôi [F]  mình

Thôi đành chấp nhận bẽ [Dm]  bàng

Nhìn [E7]  nàng nuốt lệ mà [Am]  đi

ĐK: Nuốt lệ mà [Am]  đi người ơi

Vì tình [Dm]  yêu không mua bằng lời nói

Tình yêu không xây bằng trái tim chân [Am]  thành

Và tình yêu không phải như [E7]  thơ

Một túp lều tranh đôi quả tim [Am]  mơ

3. Giờ ta say rượu đắng hay rượu [Dm]  tình

Để rồi mai ôm xót xa một [Am]  mình

Bình minh vừa hé bên chân [F]  trời

Giờ tôi nuốt lệ nghẹn [Dm]  ngào

Gượng [E7]  cười vẫy chào biệt [Am]  ly