Nơi Tình Yêu Kết Thúc

Tone

Đánh giá

 

 

Người yêu |[Em] ơi ...

ngoài kia mùa đông đã |[Bm] rơi

Lạnh không |[C] em ...

lẻ |[D] loi bàn tay rã |[G] rời

Lạc mất |[Am] nhau ...

từ đâu mà bao yêu |[Em] dấu vẫn nơi này,

để nhớ |[Am/F#] thương đầy vơi

vương trên |[B7] môi mắt cay

Này mùa đông |[Em] ơi!

Ngoài kia người tôi yêu |[Bm] lẻ loi..

xin hãy |[C] gom mây,

đừng |[D] để mưa mãi rơi |[G] lối ấy..

muốn đến |[C] bên người cầm |[D] tay

và sưởi |[G] ấm đôi vai |[Em9] gầy ..

nhưng |[C] người ..người vẫn |[Bm7] đi

mưa mãi |[Em] rơi đầy

 

Lạc mất |[C] lối...

làm |[D] sao tìm nhau giữa |[Bm7m] một trời trắng xóa,

vì những |[Am] ân tình

người |[D] mang theo thành băng |[G] giá

Người yêu |[C] ơi !

Đừng |[D] đi xin em hãy |[Bm] một lần nhìn lại phía |[Em] sau ..

hãy một |[Am] lần dù chỉ nhìn thấy |[Bm7] nhau ...

xin hãy một |[Em] lần...