Nơi Tình Yêu Bắt Đầu (Live)

Tone

Đánh giá

 

 

|[Am9] _ Ta quen nhau đã |[F7M] bao lâu rồi,

hỡi |[G] đêm đêm có |[Em] hay |

|[F] _ Mà giọt buồn hoài |[G] vương

trên môi |[C7M] mặn đắng |[C7M] ____ |

|[Am9] _ Ta quen nhau đã |[Am9] bao lâu rồi,

hỡi |[G/B] đêm sao vẫn |[Am9] mãi đêm [G] dài |

|[F7M] ___ Để mình ta với |[G6] con tim

khô cằn |[Am9] giá… |[Am] băng_

 

Này mùa đông ơi xin |[F] hãy làm tuyết |[G] rơi,

để |[Em] trắng lối em anh |[Am] về_

Này mùa đông ơi xin |[F] hãy làm tuyết |[G] rơi,

để |[Em] anh biết em |[Am] cần anh_

Và thời gian ơi xin |[F] hãy ngừng chốn |[G] đây,

để |[Em] những dấu yêu đong |[Am] đầy_

Một vòng tay em khao |[F] khát một giấc |[G] mơ,

anh |[Em] đã yêu em, người |[Am] ơi…. |[Am] __ |

| ____ | ____ | ____ | ____

Này mùa đông ơi xin |[Bb] hãy làm tuyết |[C] rơi,

để |[Am] trắng lối em anh |[Dm] về_

Này mùa đông ơi xin |[Bb] hãy làm tuyết |[C] rơi,

để |[Am] anh biết em |[Dm] cần anh_

Và thời gian ơi xin |[Bb] hãy ngừng chốn |[C] đây,

để |[Am] những dấu yêu đong |[Dm] đầy_

Một vòng tay anh khao |[Bb] khát một giấc |[C] mơ,

anh |[Am] đã yêu em, người |[Dm] ơi | |

---

Bản đơn giản

 

|[Am] _ Ta quen nhau đã |[F] bao lâu rồi,

hỡi |[G] đêm đêm có |[Em] hay |

|[F] _ Mà giọt buồn hoài |[G] vương

trên môi |[C] mặn đắng |[C] ____ |

|[Am] _ Ta quen nhau đã |[Am] bao lâu rồi,

hỡi |[G] đêm sao vẫn |[Am] mãi đêm [G] dài |

|[F] ___ Để mình ta với |[G] con tim

khô cằn |[Am] giá… |[Am] băng_

 

Này mùa đông ơi xin |[F] hãy làm tuyết |[G] rơi,

để |[Em] trắng lối em anh |[Am] về_

Này mùa đông ơi xin |[F] hãy làm tuyết |[G] rơi,

để |[Em] anh biết em |[Am] cần anh_

Và thời gian ơi xin |[F] hãy ngừng chốn |[G] đây,

để |[Em] những dấu yêu đong |[Am] đầy_

Một vòng tay em khao |[F] khát một giấc |[G] mơ,

anh |[Em] đã yêu em, người |[Am] ơi…. |[Am] __ |

| ____ | ____ | ____ | ____

Này mùa đông ơi xin |[Bb] hãy làm tuyết |[C] rơi,

để |[Am] trắng lối em anh |[Dm] về_

Này mùa đông ơi xin |[Bb] hãy làm tuyết |[C] rơi,

để |[Am] anh biết em |[Dm] cần anh_

Và thời gian ơi xin |[Bb] hãy ngừng chốn |[C] đây,

để |[Am] những dấu yêu đong |[Dm] đầy_

Một vòng tay anh khao |[Bb] khát một giấc |[C] mơ,

anh |[Am] đã yêu em, người |[Dm] ơi | |