Nỗi nhớ

Tone

Đánh giá

 

 

Intro:

|]_  |]_  |]_  |]_  |]_ 

 

Verse:

|]_ Nỗi |[Am] nhớ dâng đầy |]trong anh

|]_Gương mặt [Dm]  em, nụ |]cười em, vòng ngực |[E7]  ấm

|]_Tưởng như máu |]_trong tim đông |[Dm] đặc

Nỗi |[E7] nhớ dâng |]đầy, |]dâng đầy. |]_

 

|[Am] Ôi, chẳng có dòng |]sông mà biển nào |[F] ngăn cách

Mà |[Dm] sao, mà |[G] sao, em |]không thể tới |[C] bên anh

|]_Để nỗi |[Dm] nhớ như con |[G] thuyền vượt sóng

|]Đến bên bờ, |[E7] _chỉ là |[Am] giấc mơ.

 

|]Căn phòng đêm nay |[E7] câm lặng

|[F] Sao như lửa cháy |[E7] bốn bề

|]_Anh ùa |[Dm] chạy như |]lá khô gió |[F] cuốn

|[G] Mê man trong nỗi đớn |[C] đau

|]_Mà |[Am] không thể |]_ra ngoài |[F] nỗi nhớ

|]_Không |[E7] thể ra |]ngoài nỗi nhớ |[Am] đâu em. ||