Nỗi Nhớ Mùa Đông

Tone

Đánh giá

 

 

Dường |[Dm] như ai đi ngang |[A] cửa,..

|[Bb] Gió mùa đông bắc |[Dm] se lòng

Chút |[Dm] lá thu vàng đã |[Edim] rụng...

|[A] Chiều nay cũng bỏ |[Dm] ta đi

Nằm |[Dm] nghe xôn xao tiếng |[A] đời

|[Bb] Mà ngỡ ai đó |[Dm] nói cười!....

Bỗng |[Dm] nhớ cánh buồm |[Edim] xưa ấy .

Giờ |[Edim] đây cũng bỏ ta |đi |[A] _ |[Dm] __|

|[Dm] Làm sao về được |[Edim] mùa đông

|[A] Dòng sông đôi bờ |[Dm] cát trắng!

|[Dm] Làm sao về được mùa |[Edim] đông?....

|[A] Để nghe chuông chiều |[Dm] xa vắng|

|[Dm] Thôi đành ru lòng |[Edim] mình vậy!....

|[A] Vờ như mùa đông |[Dm] đã về.||