Nỗi Nhớ Cao Nguyên – Y Jang Tuyn – Y Jang Tuyn

Tone

Đánh giá

 

 

Ở miền xa [G] ấy em có nhớ về [Am] anh 

Ở miền xa [D] ấy từng lời ca em

có mang hình [G] anh 

Nơi đây Sài [C] Gòn ngày trôi trong nỗi nhớ [Am] mong 

Từng giọt cà [D] phê cũng mang bóng hình [G] em

 

ĐK: Và cứ [C] thế nỗi nhớ tràn về nỗi nhớ mênh [Bm] mang 

Nhớ từng cơn gió [Am] lạnh từng cái nắng giọt sương trắng Cao [G] nguyên 

Nhớ những con [Em] người hồn nhiên chân [D] thật 

Nhớ rừng cà phê [Am] xanh, rừng cao su xanh 

Và [F] nhớ cả mùi đất đỏ [D] bajan 

 

Và cứ thế [G] nỗi nhớ tràn về nỗi nhớ mênh [Bm] mang 

Nhớ từng con phố [Am] nhỏ, từng làng buôn nhịp chiêng những đêm [G] xoang 

Nhớ những con [Em] người hồn nhiên chân [D] thật 

Nhớ rừng cà phê [Am] xanh, rừng cao su xanh 

Và nhớ [D7] cả đôi mắt em [G] buồn.