Nơi Nào Có Em

Tone

Đánh giá

 

 

Nhịp: 2/4 __

Hằng |[F] đêm,

có |[F] những phong thư ko |[Am] gửi cho |[Am] ai..

Chỉ |[Bb] viết cho vơi niềm |[Bbm] đau,

vì |[Am] nỗi nhớ trong anh |[Dm] còn sâu

Đời |[Bb] nhiều lắm mệt |[C] nhoài,

sao vẫn |[C/A] ngu ngơ yêu |[Dm] một ai?

Dù ngần |[Gm] ấy xa xôi từ |[Gm] khi anh buông tay

|[C] em không lời biệt |[C] ly.

 

Vạt |[F] áo đã |[F] muốn tay em một |[Am] lần níu |[Am] kéo

Ướt |[Bb] đẫm cơn mưa chiều |[Bbm] nay, mà

|[Am] chẳng thấy đôi tay mềm |[Dm] ấy.

Một |[Bb] niềm nhớ hoang |[C] đường,

biết đến |[C/A] khi nào tan thành |[Dm] mưa

Lại tìm |[Gm] kiếm trên con đường |[Gm] xưa..

Tìm |[E] nơi nào anh |[A] có em? |[A] ___

 

Chorus:

 

Đường mòn anh |[Dm] đi như đang dài |[Dm] thêm

Anh có |[Am] sai khi cố quên |[Am] em?

Nên đắng |[Bb] cay hôm nay

anh |[C] ghìm thật sâu trong |[F] tim |[F] __

Hẹn em một |[Dm] mai nơi ta gần |[Dm] nhau

Nơi ấy |[Am] con tim luôn bình |[Am] yên,

nơi |[Bb] có em trong giấc |[C] mơ anh mơ đêm |[Dm] đêm

 

Mặn đôi |[Dm] môi anh khi nhớ về |[Dm] em

Nhớ nụ |[Am] hôn trao nhau suốt |[Am] đêm

Đêm |[Bb] vắng yêu thương em đêm |[C] còn gì là ấm |[F] áp |[F] __

Hẹn em một |[Dm] mai nơi ta gần |[Dm] nhau

Nơi ấy |[Am] con tim luôn bình |[Am] yên,

nơi |[Bb] có em trong giấc |[C] mơ anh mơ đêm |[Dm] đêm