Nơi nào có em – Tiên Cookie

Tone

Đánh giá

 

Hằng [F]  đêm có những phong thư không [Am]  gửi cho ai

Chỉ [Bb]  viết cho vơi niềm đau, vì nỗi [Am]  nhớ trong anh còn [Dm]  sâu

Đời nhiều [Bb]  lắm mệt [C]  nhoài, sao vẫn [Am]  ngu ngơ yêu một [Dm]  ai

Dù ngần [Gm]  ấy xa xôi từ khi em buông [Am]  tay anh không lời biệt [C]  ly

 

Vạt [F]  áo đã muốn tay em một [Am]  lần níu kéo

Ướt [Bb]  đẫm cơn mưa chiều nay, mà chẳng [Am]  thấy đôi tay mềm [Dm]  ấy

Một niềm [Bb]  nhớ hoang [C]  đường, biết đến [Am]  khi nào tan thành [Dm]  mưa

Lại tìm [Gm]  kiếm trên con đường xưa, tìm [C]  nơi nào anh có [A7]  em

 

Đường mòn anh [Dm]  đi như đang dài thêm

Anh có [Am]  sai khi cố quên em

Nên đắng [Bb]  cay hôm nay anh [C]  ghìm thật sâu trong [F]  tim

Hẹn em một [Dm]  mai nơi ta gần nhau

Nơi ấy [Am]  con tim luôn bình yên

Nơi có [Bb]  em trong giấc [C]  mơ anh mơ đêm [Dm]  đêm