Nói Làm Sao Hết

Tone

Đánh giá

 

 

|[C] Không phải anh không |[Em] thấy

Những điều |[E7] lắng lo của em mỗi |[Am] ngày.

Cũng |[F] không phải anh không |[Dm] lắng nghe em sẻ |[G] chia. |[G] _

|[C] Không phải anh không |[Em] biết

Em đã phải |[E7] đổi thay vì anh rất |[Am] nhiều

Cũng |[Dm] không phải anh không |[G] biết em yêu anh nhiều |[C] thế nào. 

 

Chorus

|[C7] _Chắc tại vì anh |[F] quá ít nói, chỉ |[G] biết lắng nghe,

Nhưng tình |[E7] yêu đã thay anh nói |[Am] tất cả. 

[Am/G] _Thực sự anh |[F] lo nhiều lắm, sợ |[Dm] cũng nhiều lắm

Vì ngoài |[F] kia còn bao người hơn anh trên |[G] đời.

 

Bao lời yêu thương |[F] có nói nữa, cũng không |[G] hết đâu em.

Người con |[E7] trai cần gì nói mãi |[Am] một câu [Am/G] _

''Cả thế |[F] giới anh đang mang vác trên |[G] vai là của riêng |[C] mình em.''

 

|[C7] _Và anh |[F] biết tim anh không còn |[F] đủ chỗ.. cho bất |[G] cứ ai trên |[C] đời. ||