Nơi ấy – Hà Okio

Tone

Đánh giá

 

1. [C]  Gió, con đường [Am]  ấy

Và [F]  nắng, trên hàng [G]  cây

[C]  Nhớ sao lại nhớ [Am]  tên

Sao hình [F]  bóng vẫn còn [G]  đây

Những nơi hò [Am]  hẹn, những gương mặt [F]  quen

Và ta [C]  nhớ ơi là nhớ vui buồn thuở xưa mộng [G7]  mơ.

 

Chorus:

Còn lại nơi [C]  ấy mắt biếc

Còn lại nơi [Am]  ấy luyến tiếc

Còn lại nơi [F]  ấy bao ước mơ tan vào [G]  nhau

Còn lại nơi [C]  ấy dấu vết

Còn lại nơi [Am]  ấy giá rét

Còn lại nơi [F]  ấy nơi phố quen ta gặp [G]  nhau 

Ta gặp [C]  nhau.

 

2. [C]  Vẫn là con đường [Am]  ấy

[F]  Và nắng vẫn chiếu qua hàng [G]  cây

Vui biết [C]  mấy gặp lại [Am]  đây

Điều trông [F]  thấy ngày hôm [G]  nay

Những nơi hò [Am]  hẹn, những gương mặt [F]  quen

Và ta [C]  nhớ ơi là nhớ vui buồn thuở xưa mộng [G]  mơ.

 

Bridge:

Và ta [F]  đi đến chân trời [Dm]  xa

Để một ngày [C]  ta sẽ quay về [G]  nhà

Dù [F]  có, có bao điều [Dm]  mới

Chẳng ngăn được [C]  ta là vì ta vẫn [G]  biết.

 

Coda:

Nơi [F]  ấy, nơi [G]  ấy, ta gặp [C]  nhau.