Nợ em cả cuộc đời – Khắc Việt

Tone

Đánh giá

 

Qua [C]  bao thời gian nhưng [D]  em vẫn luôn bên [Em]  anh

Qua [C]  bao buồn đau em [D]  vẫn luôn kề bên [G]  anh

Nợ [C]  em, anh nợ rất [D]  nhiều nợ [Bm]  em không chỉ là tình [Em]  yêu

Nợ [C]  em, nợ [D]  suốt cuộc [Em]  đời.

 

Khi [C]  anh buồn đau, vòng tay [D]  em luôn ôm anh thật [Em]  chặt

Nhiều [C]  khi em đau, cần bờ [D]  vai, anh thật lại vô [G]  tâm

Có [C]  lẽ anh quá sai [D]  lầm khi [Bm]  anh không giữ được [Em]  lấy

Một tình [C]  yêu mà không phải [D]  ai cũng cho anh như [Em]  vậy.

 

Khi [C]  em bên anh, anh đâu [D]  biết sẽ yêu [Bm]  em nhiều [Em]  thế

Giờ [C]  đây chia tay, anh không [D]  biết sẽ đau thế [G]  này

Ở [C]  nơi phương xa, anh không [D]  khóc khi anh [Bm]  không còn gặp [Em]  em

Nhưng [C]  anh sẽ khóc khi [D]  em không còn yêu [Em]  anh.