Nợ duyên – Thái Khang

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng [C]  ta đang chìm [G]  đắm

Với áo dài tung [Dm]  tăng em bước [C]  đi lòng anh xuyến [Em]  xao

Này người ơi xin dừng [Am]  bước cho anh làm quen cùng được chuyện [C]  trò

Này nhà bé ở [Dm]  đâu? Cho anh xin tiễn em chung [Am]  đường

 

Ai có quen gì anh sao tự [C]  nhiên đi cùng [G]  hướng 

Biết chi nhà người [Dm]  ta xin tránh [C]  ra nhường em lối [Em]  đi 

Mà nhà em thiệt là [Am]  khó em quen anh em sẽ bị [C]  đòn

Hẹn anh mai lớn [Dm]  lên đi em sẽ trao anh trái tim [Am]  này

 

Thật [Am]  là chẳng biết làm biết làm sao anh yêu em yêu thật lòng [C]  mà

Ngày đầu khi mới gặp [G]  em anh như người say quên lối về [Am]  nhà

Thật lòng yêu sớm vậy [C]  sao? ai thèm [G]  tin ai thèm nghe anh [Am]  nói

 

Thật là chẳng biết làm sao khi ta quen đã bao ngày [C]  rồi

Mà ngại chi hỡi người [G]  ơi sao không cùng nhau sánh bước chung [Am]  đường

Nhà thì cũng đến rồi [C]  thôi xin chào [G]  anh mai gặp nhau anh [Am]  nhé