Niệm Khúc Cuối

Tone

Đánh giá

 

 

Dù cho |[D] mưa tôi xin đưa |[A] em

đến [F#] cuối cuộc |[Bm] đời |[Bm] ___

Dù cho |[F#m] mây hay cho bão |[G] tố 

có kéo qua |[D] đây |[D7] ___

 

Dù có |[G] gió, có gió lạnh |[F#m] đầy,

có tuyết bùn |[Bm] lầy Có lá buồn |[G] gầy,

dù |[Gm] sao, dù sao đi |[A7] nữa tôi vẫn yêu |[D] em.

 

Dựa vai |[D] nhau cho nhau yên |[A] vui

ấm [F#] áp cuộc |[Bm] đời |[Bm] ___

Tìm môi |[F#m] nhau,cho nhau rã |[G] nát, 

rã nát tim |[D] đau |[D7] ___

 

Vừa đôi |[G] tay, ước muốn tù |[F#m] đầy,

Tóc rối bạc |[Bm] màu vết dấu tình |[G] sầu

Nhìn |[Gm] em, nhìn em giây |[A7] phút, muốn nói yêu |[D] em

 

Chorus:

Xin cho |[G] tôi, tôi như cơn |[G] ngủ

Ru |[Gm] em, đưa em một |[F#m] lần

Ru em vào |[Bm] mộng, [B] đưa em vào |[Em] đời [E] ___

Một thời yêu |[A] đương |[D7] ___

 

Cho tôi |[G] xin em như gối |[G] mộng

Cho |[Gm] tôi ôm em vào |[F#m] lòng

Xin cho một |[Bm] lần,cho [B] đêm

mặn |[Em] nồng [A] Yêu thương |[D] vợ chồng |[A] ___

 

Dù mai |[D] đây ai đưa em |[A] đi

đến [F#] cuối cuộc |[Bm] đời |[Bm] __

Dù cho |[F#m] em, em đang tâm |[G] xé, 

xé nát tim |[D] tôi |[D7] ___

 

Dù có |[G] ước, có ước ngàn |[F#m] lời,

có trách một |[Bm] đời Cũng đã muộn |[G] rồi

Tình |[Gm] ơi! dù sao đi |[A7] nữa xin vẫn yêu |[D] em.