Những con đường song song – Chillies – HAH

Tone

Đánh giá

 

Intro: |[C]  |[G/B]  |[F]  |[Fm]  |[C]  |[G/B]  |[F]  |[Fm] 

(Note: Hợp âm ĐK thay đổi - lần 2 khác với lần 1)

 

|[C] _Vẫn những đêm đôi tay hoài |[F] tìm kiếm

Sao chỉ còn là những |[C] nỗi đau |[F] 

|[C] _Có giấc mơ bâng quơ nào |[F] ai biết

Ta không thể tìm được đến |[C] nhau 

|[F] _ _Và như |[Am] thế đôi ta cách [G] xa như những con |[D/F#] đường song song!

Ta [F] chưa kịp trao một |[C] chiếc hôn

Tình đôi |[Am] ta tan như ánh [G] dương nơi phía chân |[D/F#] trời xa xăm

Chỉ còn đêm |[G] tối |[G] 

 

ĐK:

Vì |[C] ta không còn yêu như |[G/B] ta đã yêu

Vì con tim nay |[F] đã úa màu 

Niềm yêu thương nay |[Fm] chẳng còn lại gì đâu

Hỡi |[C] em, thôi đừng tin lời |[G/B] anh trót trao

Bao buồn vui nơi |[Bb] chốn xa vời

Bây giờ sao tan |[F] biến không lời biệt ly

|[C]  |[F]  |[C]  |[F] 

 

Bridge:

Và như |[Am] thế đôi ta cách [G] xa như những con |[D/F#] đường song song!

Ta [Fm] chưa kịp trao một |[C] chiếc hôn

Tình đôi |[Am] ta tan như ánh [G] dương nơi phía chân |[D/F#] trời xa xăm

Chỉ còn đêm |[C] tối |[G] 

 

(ĐK) 

 

|[C]  |[G/B]  |[F]  |[Fm]  |[C]  |[G/B]  |[Bb]  |[F] 

 

ĐK (2)

Vì |[C] ta không còn yêu như |[Gm] ta đã yêu

Vì con tim nay |[F] đã úa màu 

Niềm yêu thương nay |[Fm] chẳng còn lại gì đâu

Hỡi |[C] em, thôi đừng tin lời |[Gm] anh trót trao

Bao buồn vui nơi |[Bb] chốn xa vời

Bây giờ sao tan |[F] biến không lời biệt ly

 

|[C]  |[Gm]  |[F]  |[Fm]  |[C]  |[Gm]  |[Bb]  |[F] 

 

Vì |[C] ta không còn yêu như |[Gm] ta đã yêu

Vì con tim nay |[F] đã úa màu 

Niềm yêu thương nay |[Fm] chẳng còn lại gì đâu

Hỡi |[Dm7] em, thôi đừng tin lời |[C/F] anh trót trao

Bao buồn vui nơi |[F] chốn xa vời

Bây giờ sao tan |[F] biến không lời biệt ly 

 

|[C]  |[Gm]  |[F]  |[Fm]  |[Dm]  |[C/E]  |[F]  |[G]  |[C]