Như vạt nắng – Trúc Hồ

Tone

Đánh giá

 

Ngồi [Am]  quán uống ly cà phê

Nghe nắng mưa [G]  đi về, em [Am]  nhớ

Chuyện [Am]  dĩ vãng xưa ngày xưa

Khi trái tim [G]  chung tình, hết [Am]  rồi.

 

[C]  Mây trôi mãi lênh [Dm]  đênh

Cuối [F]  trời xa [Am]  vời

[C]  Cây khô mãi bơ [Dm]  vơ

Đứng [F]  chờ mưa [Em]  tới.

 

Tình mình như vạt [Am]  nắng

Nắng mong [C]  manh chiều [Dm]  tàn [Am] 

Cuộc đời như đồng [Dm]  hoang

Bóng đêm [F]  là dĩ [Em]  vãng.

 

Người tình như ngọn [Am]  sóng

Sóng ra [C]  khơi mịt [Dm]  mùng [Am] 

Ngập hồn em chờ [Dm]  mong

Hỡi con [F]  tim dại [Am]  khờ.