Như vẫn còn đây – Phúc Trường

Tone

Đánh giá

 

Hợp âm theo tiếng hát của ca sĩ Hương Giang - Mai Tiến Dũng [Dm] 

 

Vòng hợp âm: [Dm] [Gm] [A7] [Dm] 

 

Rồi nhiều [Dm]  đêm em ngồi suy [Gm]  nghĩ

Về những phút [A7]  giây như vẫn còn [Dm]  đây

Rồi lại [Dm]  thấy anh về trong [Gm]  mộng

Nắm tay [A7]  em có nào [Dm]  hay.

 

[Dm]  Hãy một [Gm]  lần ôm [A7]  em đừng rời xa em [Dm]  nhé

Xin [Dm]  hãy một [Gm]  lần nói anh [A7]  mãi luôn cần [Dm]  em.

 

I give you my [Dm]  heart, I give you my [Gm]  soul

Baby don't [A7]  go and do you [Dm]  know

Bao đêm em [Dm]  nhớ rồi bao đêm em [Gm]  khóc

Bao đêm em [A7]  mơ rồi bao đêm vẫn [Dm]  chờ.

 

I give you my [Dm]  heart, I give you my [Gm]  soul

Baby don't [A7]  go and do you [Dm]  know

Em luôn cần [Dm]  anh và em sẽ mãi [Gm]  đợi

Người [A7]  hỡi, mong anh quay [Dm]  về. 

 

_______________

 

Hợp âm theo tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục

 

Đoạn đầu tone [C#m] 

 

Rồi nhiều [C#m]  đêm em ngồi suy [F#m]  nghĩ

Về những phút [Ab7]  giây như vẫn còn [C#m]  đây

Rồi lại [C#m]  thấy anh về trong [F#m]  mộng

Nắm tay [Ab7]  em có nào [C#m]  hay.

 

Chuyển sang [Em] 

 

[Em]  Hãy một [Am]  lần ôm [B7]  em đừng rời xa em [Em]  nhé

Xin [Em]  hãy một [Am]  lần nói anh [B7]  mãi luôn cần [Em]  em.

 

I give you my [Em]  heart, I give you my [Am]  soul

Baby don't [B7]  go and do you [Em]  know

Bao đêm em [Em]  nhớ rồi bao đêm em [Am]  khóc

Bao đêm em [B7]  mơ rồi bao đêm vẫn [Em]  chờ.

 

I give you my [Em]  heart, I give you my [Am]  soul

Baby don't [B7]  go and do you [Em]  know

Em luôn cần [Em]  anh và em sẽ mãi [Am]  đợi

Người [B7]  hỡi, mong anh quay [Em]  về.