Như là tình yêu – Tuấn Khanh (trẻ)

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Từng ngày từng ngày [Dm]  trôi

Mùa đông vàng [E7]  lá đón đưa xuân [Am]  về [F]  hờ hớ hơ [G]  hơ

[Am]  Và tôi cứ ngô [Dm]  nghê

Cứ tin ngày [E7]  tháng sẽ mang người bước quay [Am]  về

Từng [F]  ngày nghe [G]  sao thật [Am]  buồn.

 

[Am]  Rồi thời gian đi [Dm]  mau

Lặng nghe ngày [E7]  tháng với tôi một [Am]  mình hề [F]  hê [G]  hế

[Am]  Chiều nghe tiếng lao [Dm]  xao

Cứ mong rằng [E7]  gió sẽ mang người bước đi [Am]  về

Từng [F]  ngày trong [G]  tôi héo [E]  hắt. [Am] 

 

Tiếng ai cười đêm [G]  nay

Ngỡ như là xuân [F]  về

Biết yêu người nhiêu [Dm]  khê [Am] 

Lắng nghe từng đêm [G]  qua

Lắng nghe từng đêm [F]  về

Thấy tôi buôn lê [Dm]  thê. [Am]