Như Giọt Sương Mai – Hoàng Diệp – Hoàng Thy

Tone

Đánh giá

 

 

1. Tựa hạt [Am] mưa rớt [C] rơi trên biển [Am] rộng.

Tình yêu [G] con như sương [Dm] mai hòa trong tình [Em] Chúa.

[Dm] Con mong [Dm] manh, [C] mau tan [C] nhanh

như đóa phù [G] dung mai sớm nở tối phai [Am] tàn.

Ngài chọn [Am] con dẫu [C] con đây mọn [Am] hèn,

gọi tên [G] con đưa đôi [Em] tay dìu con từng [Am] bước.

[Dm] Thân sương [Dm] mai, [C] hoa mau [C] phai,

như cát bụi [G] bay làm sao [C] con hiến dâng cho tình [Am] Ngài.

 

ĐK: Xin cho [Am] con kiên vững trên [C] đường,

bao gian [Em] nguy luôn mãi coi [Am] thường.

Nguyện xin [C] Chúa mở lối con [G] đi tiến về chân [Am] lý.

Con hiên [Am] ngang nên chứng nhân cho [C] Ngài.

Bao chông [Em] gai đâu sá chi mệt [Am] nhoài.

Tựa bên [Am] Chúa hồn mãi ngân [G] nga bài tình [Am] ca.

 

2. Nhiều khi [Am] con ngã [C] sa trên đường [Am] đời.

Nhẹ yêu [G] thương nâng con [Dm] lên bờ vai Ngài [Em] vác.

[Dm] Như chiên [Dm] con, [C] luôn đi [C] hoang

mê đắm phù [G] hoa quên bóng hình Chúa trông [Am] chờ.

Và đôi [Am] khi lắng [C] tâm tư u [Am] hoài.

Ngài ngay [G] bên luôn yêu [Em] thương dìu con về [Am] bến.

[Dm] Đưa con [Dm] đi [C] qua gian nguy,

đâu biết ngày [G] mai đường tương [C] lai khiến chân con mệt [Am] nhoài.

 

ĐK: Xin cho [Am] con kiên vững trên [C] đường,

bao gian [Em] nguy luôn mãi coi [Am] thường.

Nguyện xin [C] Chúa mở lối con [G] đi tiến về chân [Am] lý.

Con hiên [Am] ngang nên chứng nhân cho [C] Ngài.

Bao chông [Em] gai đâu sá chi mệt [Am] nhoài.

Tựa bên [Am] Chúa hồn mãi ngân [G] nga bài tình [Am] ca.

 

3. Diệu vợi [Am] thay Chúa [C] bên con từng [Am] ngày.

Lòng hân [G] hoan thân con [Dm] nay ở trong nhà [Em] Chúa.

[Dm] Ôi vui [Dm] thay, [C] con mê [C] say

bên Chúa tình [G] yêu, con có Ngài chốn nương [Am] nhờ.

Dầu con [Am] đây chẳng [C] công chi ơi [Am] Ngài.

Tình nhưng [G] không, nâng con [Em] lên từ trong tội [Am] lỗi.

[Dm] Đây tim [Dm] con, [C] xin trao [C] dâng,

con tháp tình [G] yêu, tình mau [C] phai của con trong tình [Am] Ngài.

 

ĐK: Xin cho [Am] con kiên vững trên [C] đường,

bao gian [Em] nguy luôn mãi coi [Am] thường.

Nguyện xin [C] Chúa mở lối con [G] đi tiến về chân [Am] lý.

Con hiên [Am] ngang nên chứng nhân cho [C] Ngài.

Bao chông [Em] gai đâu sá chi mệt [Am] nhoài.

Tựa bên [Am] Chúa hồn mãi ngân [G] nga bài tình [Am] ca.

CODA: Tình con sương [G] mai xin [Em] Ngài nâng [C] đỡ con [Am] hoài.