Nhỏ Ơi!

Tone

Đánh giá

 

Lần |[Fm] đầu ta gặp |[Eb] nhỏ

trong |[Eb] nắng chiều bay |[Fm] bay

Ngập |[Fm] ngừng ta hỏi |[Eb] nhỏ,

nhỏ |[Eb] bảo nhỏ không |[Eb] tên

Ừ |[Fm] thì nhỏ không |[Bbm] tên,

bây |[Eb] giờ quen nhé |[Cm] nhỏ, nhỏ |[Fm] ơi |[Fm] __ |

Lần |[Fm] này ta gặp |[Eb] nhỏ,

trong |[Eb] nắng chiều bay |[Fm] bay

Ngập |[Fm] ngừng ta hỏi |[Eb] nhỏ,

nhỏ |[Eb] bảo nhỏ chưa |[Ab] yêu

Ừ |[Fm] thì nhỏ chưa |[Bbm] yêu,

bây |[Eb] giờ yêu nhé |[Cm] nhỏ, nhỏ |[Fm] ơi |[Fm]  __ |

đk:

Lần |[Fm] này,nhỏ quay |[Eb] đi,

không |[Eb] thèm nhìn ta |[Fm] nữa

Giọt |[Fm] sầu rơi một |[Bbm] mình,

chỉ |[Fm] còn ta một |[Bbm] mình, nhỏ |[Fm] ơi |[Fm]  _ |

Còn |[Fm] gì đâu hỡi |[Eb] nhỏ,

rong |[Eb] nắng chiều phôi |[Fm] phai

Kỷ |[Fm] niệm ta cùng |[Eb] nhỏ,

giờ |[Eb] chỉ là hư |[Ab] 

Ừ |[Fm] thì là hư |[Bbm] vô,

xa |[Eb] rồi vẫn nhớ |[Cm] hoài, nhỏ |[Fm] ơi |[Fm] __ |

Tình |[Fm] cờ ta gặp |[Eb] nhỏ,

trong |[Eb] nắng vàng ban |[Fm] mai

Thẹn |[Fm] thùng ta hỏi |[Eb] nhỏ,

nhỏ |[Eb] bảo khờ ghê |[Ab] đi

Ừ |[Fm] thì khờ ghê |[Bbm] đi,

thương |[Eb] rồi sao chẳng |[Cm] hiểu, nhỏ |[Fm] ơi |