Nhỏ ơi – Quang Nhật

Tone

Đánh giá

 

1. Lần [Am]  đầu ta gặp [G]  nhỏ, trong nắng chiều bay [Am]  bay

Ngập ngừng ta hỏi [G]  nhỏ, nhỏ [G7]  bảo nhỏ không [C]  tên

Ừ [Am]  thì nhỏ không [G]  tên, bây giờ quen nhé [E7]  nhỏ, nhỏ [Am]  ơi.

2. Lần [Am]  này ta gặp [G]  nhỏ trong nắng chiều bay [Am]  bay

Ngập ngừng ta hỏi [G]  nhỏ, nhỏ [G7]  bảo nhỏ chưa [C]  yêu

Ừ [Am]  thì nhỏ chưa [G]  yêu, bây giờ yêu nhé [E7]  nhỏ nhỏ [Am]  ơi.

ĐK: Lần [Am]  này, nhỏ quay [Dm]  đi không [G]  thèm nhìn ta [E7]  nữa

Giọt [Am]  sầu rơi một [Dm]  mình chỉ [Am]  còn ta một [G]  mình, nhỏ [Am]  ơi

3. Còn [Am]  gì đâu hỡi [G]  nhỏ, trong nắng chiều phôi [Am]  phai

Kỷ niệm ta cùng [G]  nhỏ, giờ [G7]  chỉ là hư [C]  vô

Ừ [Am]  thì là hư [G]  vô, xa rồi vẫn nhớ [E7]  hoài, [Am]  nhỏ ơi.

4. Tình [Am]  cờ ta gặp [G]  nhỏ, trong nắng vàng ban [Am]  mai

thẹn thùng ta hỏi [G]  nhỏ, nhỏ [G7]  bảo khờ ghê [C]  đi

Ừ [Am]  thì khờ ghê [G]  đi, thương rồi sao chẳng [E7]  hiểu, nhỏ [Am]  ơi.