Nhớ Mùa Thu Hà Nội

Tone

Đánh giá

 

 

Hà Nội mùa |[C] thu, cây cơm nguội |[Em] vàng,

cây bàng lá [Am] đỏ nằm kề bên |[Dm] nhau,

phố xưa nhà |[G] cổ , mái ngói thâm |[C] nâu

 

|[G] _Hà Nội mùa |[C] thu mùa thu Hà |[F] Nội

mùa hoa sữa |[Dm] về thơm từng ngọn |[Em] gió

mùa cốm xanh |[Am] về , thơm bàn tay |[Dm] nhỏ

cốm sữa vỉa |[G] hè , thơm bước chân |[C] qua

 

|[G] _Hồ Tây chiều |[C] thu

mặt nước vàng |[C] lay bờ xa mời |[F] gọi

|[Dm] _Màu sương thương |[G] nhớ ,

|[G] _bầy sâm cầm |[G] nhỏ vỗ cánh mặt |[C] trời

 

|[C] _Hà Nội mùa |[Am] thu đi giữa mọi |[C] người

lòng như thầm |[F] hỏi tôi đang nhớ |[Em] ai

sẽ có một |[Em] ngày trời thu Hà |[Dm] Nội trả lời cho |[F] tôi

sẽ có một |[F] ngày từng con đường |[G] nhỏ trả lời cho |[C] tôi

 

|[C] _Hà Nội mùa |[Fm] thu |[Fm] _mùa thu Hà |[Fm] Nội

nhớ đến một |[Cm] người |[G] _để nhớ mọi |[C] người |[C] _||