Nhìn lại dấu chân – Nhạc Hoa

Tone

Đánh giá

 

1. [Cm]  Bao ngày [Ab]  qua dường như thời [Bb]  gian đã [Cm]  xoá mờ 

Quay về [Ab]  nơi ngày xưa để [Bb]  thấy bình [Cm]  yên 

Xin đừng [Ab]  gieo niềm đau để [Bb]  thêm những [Cm]  lỗi lầm 

Quay lại [Ab]  nhìn những bước [Bb]  chân sao thật [Cm]  nặng nề

 

ĐK:Nhìn trời [Ab]  cao mong [Bb]  xoá hết bao lỗi [Cm]  lầm 

Dẫn đường [Ab]  còn đưa [Bb]  tới nơi nào bình [Cm]  yên 

Vì cuộc [Ab]  đời là nơi bể [Bb]  dâu để bao nhiêu u [Cm]  sầu 

Lòng sám [Ab]  hối thầm mong xót [Bb]  thương còn đêm từng [Cm]  đêm

 

2. Đường trần [Ab]  gian niềm đau nhiều [Bb]  hơn những [Cm]  tiếng cười 

Nên đằng [Ab]  sau niềm vui là [Bb]  những nặng [Cm]  mang 

Trong đời [Ab]  ai cũng mang nặng [Bb]  sâu những [Cm]  lỗi lầm 

Hãy một [Ab]  lần và bước [Bb]  đi qua thật [Cm]  nhẹ nhàng.

 

[Ab]  Dừng bước chân lỗi [Bb]  lầm, niềm [Cm]  vui sẽ luôn mỉm cười 

[Ab]  Để tất thấy luôn [Bb]  luôn trong những hào [G]  quang 

[Ab]  Hãy đến nơi phép [Bb]  nhiệm màu để [Cm]  giải thoát cho tâm hồn 

[Ab]  Và cho những nỗi [Bb]  đau đi vào [Cm]  hư không