Nhậu – Sơn Hạ

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Tại rượu nó [G]  say chứ tui đây đâu có [Am]  say

Tại miếng mồi ngon làm cho cái miệng nó [Em]  thèm

Tại thằng bạn [Dm]  tui quá vui nên tui mới [G]  uống

Tại cô chủ [Em]  quán bán [G]  rượu thiệt quá dễ [C]  thương

 

Buổi sáng bia [G]  lon, bia ngon mình zô mấy [Am]  lon

Trưa trưa nắng lên lai rai tươi mát một [Em]  thùng

Buổi chiều buồn [Dm]  hiu liu riu ta chơi một [G]  lít

Nhậu luôn tới sáng chiến hữu [Dm]  ơi, say chén men [Am]  nồng

 

Zô, Ta uống cạn [Dm]  ly buồn đi vui chi bạn [Am]  hiền

Ta uống hết đêm [G]  nay rồi mai ta nhậu tiếp

Nhậu hết đêm này nhậu tiếp nhậu liếp [C]  3 ga

 

[Am]  Zô, Ta uống cạn [Dm]  ly buồn đi vui chi bạn [Am]  hiền

Đời trai sá [G]  chi cho ngon bằng ly rượu đế

Uống cạn ly này đong đầy tình nghĩa [C]  đệ huynh

Vậy thì ta cứ nhậu [Em]  đi

Rượu ngon cạn [G]  chén uống cho quên đi [Am]  sự đời

 

Đi hát karaoke [Am]  ok thiệt là khỏi chê

Đi hết karao-[G]  ke xong xuôi mình qua vũ [Am]  trường

Nhậu hết tăng [Dm]  2, tăng 3 mình chơi tới [G]  sáng

Còn cô bán [C]  rượu là mình còn [Am]  nhậu say