Nhạc Chế Kachiusa – Nhạc Chế – Dân Nhậu

Tone

Đánh giá

 

 

 1. [Em]  Đào vừa ra hoa người ta vẫn kêu là [B7]  hoa đào

Đào vừa ra bông người ta vẫn kêu [Em]  bông Đào

Đào đốt [G]  lên cháy ra [C]  than mới kêu là [Em]  than đào

[Am]  Mấy anh mà [Em]  dê người [B7]  ta vẫn kêu [Em]  "cua đào

 

2. [Em]  Gà vừa ra lông người ta vẫn kêu là [B7]  lông gà

Gà vừa ra đuôi người ta vẫn kêu [Em]  đuôi gà

Gà chết [G]  đi nấu với [C]  xôi mới kêu là [Em]  xôi gà

[Am]  Mấy em bia [Em]  ôm người [B7]  ta vẫn kêu là "[Em]  gà"

 

3. [Em]  Đường mà đi lên người ta mới kêu là [B7]  lên đường

Đường mà đi qua người ta mới kêu là [Em]  qua đường 

Đường khó [G]  đi khó đi [C]  ta mới kêu là [Em]  đi đường 

[Am]  Đến khi làm [Em]  thơ người [B7]  ta cũng kêu thơ [Em]  Đường 

 

4. [Em]  Nhà mà đang xây người ta mới kêu là [B7]  xây nhà

Nhà mà đang sơn người ta mới kêu là [Em]  sơn nhà

Nhà bán [G]  đi sống lang [C]  thang mới kêu là [Em]  không nhà

[Am]  Có má ở [Em]  bên thì [B7]  ba cũng kêu là [Em]  Nhà

 

5. [Em]  Đời mà lên hương người ta mới kêu là [B7]  lên đời

Đời mà ra đi người ta mới kêu là [Em]  qua đời

Đời thắm [G]  tươi hát ca [Am]  vang mới kêu là [Em]  yêu đời

[Am]  Có thai rồi [Em]  sinh người [Em]  ta mới kêu ra [Em]  đời

 

6. [Em]  Tiền mà thu vô người ta mới kêu là [B7]  thu tiền

Tiền mà chi ra người ta mới kêu là [Em]  chi tiền

Tiền đếm [G]  xong đóng vô [Am]  bao mới kêu là [Em]  bao tiền

[Am]  Để trong nhà [Em]  tiêu người [B7]  ta mới kêu là [Em]  tiêu tiền

 

7. [Em]  Cầu mà đang xây người ta kêu là [B7]  xây cầu

Cầu mà xây xong người ta kêu là [Em]  cây cầu

Cầu uốn [G]  cong bắt qua [Am]  sông mới kêu [Em]  sông Cầu

[Am]  Có ai mà [Em]  đi người [B7]  ta cũng kêu đi [Em]  cầu