Nhà Là Nơi Để Về

Tone

Đánh giá

 

[G] Gia đình luôn là nơi bình yên nhất

[D] Ai đi xa cũng muốn trở [Em] về

[C] Nơi mẹ ru ngày thơ ấu đưa con vào

[D] Với giấc...mơ

[Em] Bước trên đường,

Đời nhiều khi là [Am] cướp đi muôn hướng

Thì mẹ [C] vẫn ở đây,mở [D] rộng vòng tay

 

|[G] _Cha ở phương xa kia có vui vì |[D] con...

Lớn khôn [Bm] rồi

[C] Bao lời cha dặn con, con giữ [D] trong tim

[Em] Có gia đình,dù [C] bao khó khăn

[Am] Dù gục ngã, hãy quay [D] về đây.

 

CHORUS:

Nhà là nơi [G] ta ra đời

Và là nơi dạy [Em] ta nên người

Mọi buồn [Am] vui ta trên đời

Chính [D] là nhà

 

Nhà là năm [G] tháng tuyệt vời

Dù đường đời còn [Em] biết bao xa vời

Dù [C] đi đâu...

Hãy [D] nhớ...quay [G] trở về.

 

Nhà là nơi [G] ta ra đời

Nhà là nơi [Em] ta nên người ..

Dù [Am] bao buồn vui cũng chính nơi [D] đây,

Nhà cho ta niềm tin khi trở [D] về ..