Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới

Tone

Đánh giá

 

Chiều [Em] vắng, bước chân [D] tôi, thinh lặng [C7M] bước trên con [G] đường

Một [Am7] người mới vừa [C7M] qua, hình dáng [Ebdim7] thân thuộc yêu [B7] thương

Người [Em] mới, bước bên [D] em, đôi bàn [C7M] tay đang nắm [G] chặt

Nhìn [Am7] tôi, khẽ cười [C7M] nói, như [Ebdim7] chứng minh tình [B7] yêu.

 

ĐK:

Người yêu [Em] cũ, có người [C7M] mới bước qua [D] tôi, sao tim bồi [G] hồi

Người yêu [Am7] cũ, có người [C7M] mới tôi đứng [Ebdim7] im, nhưng lòng tôi [B7] rối

Người yêu [Em] cũ, có người [C7M] mới bước bên [D] nhau đoạn đường đi [G] tới

Người ta [Am7] thay thế tôi bên em, [C7M] thay thế tôi yêu em, [Ebdim7] thay thế tôi quan tâm về [B7] em.

 

Ngày mai [Em] tôi sẽ [D] yêu, một người [C7M] giống em bây [G] giờ

Người [Am7] ta sẽ hờn [C7M] trách tôi bất [Ebdim7] công vì còn thương [B7] em

Hình [Em] bóng của [D] em như là lời [C7M] nhắc cho tôi [G] rằng

Sài [Am7] Gòn, lạc nhau là [C7M] mất kẻ ở, người [B7] đi lối vô [Em] tình...