Người yêu cũ có người yêu mới – Hamlet Trương

Tone

Đánh giá

 

Chiều [Bb]  vắng, bước chân [F]  tôi, thinh lặng [Eb]  bước trên con [Bb]  đường

Một [Cm]  người mới vừa [Bb]  qua, hình dáng [Am]  thân thuộc yêu [D7]  thương

Người [Bb]  mới, bước bên [F]  em, đôi bàn [Eb]  tay đang nắm [Bb]  chặt

Nhìn [Cm]  tôi, khẽ cười nói, như [Am]  chứng minh tình [D7]  yêu.

 

Người yêu [Gm]  cũ, có người mới bước qua [F]  tôi, sao tim bồi [Bb]  hồi

Người yêu [Cm]  cũ, có người [Bb]  mới tôi đứng [Am]  im, nhưng lòng tôi [D7]  rối

Người yêu [Gm]  cũ, có người mới bước bên [F]  nhau đoạn đường đi [Bb]  tới

Người ta [Cm]  thay thế tôi bên em, [Bb]  thay thế tôi yêu em, [Am]  thay thế tôi quan tâm về [D7]  em.

 

Ngày [Bb]  mai tôi sẽ [F]  yêu, một người [Eb]  giống em bây [Bb]  giờ

Người [Cm]  ta sẽ hờn [Bb]  trách tôi bất [Am]  công vì còn thương [D7]  em

Hình [Bb]  bóng của em [F]  như là lời [Eb]  nhắc cho tôi [Bb]  rằng

Sài [Cm]  Gòn, lạc nhau là [F]  mất kẻ ở, người [D7]  đi lối vô [Gm]  tình.