Người Tình

Tone

Đánh giá

 

 

Intro

|_____|_____|_____|_____ |_____|_____|_____|_____

|_____|_____|_____|_____ |_____|_____|_____|_____

 

Anh |[Amadd9/F] muốn lâu |[Em] lâu hai ta gặp |[C7M] nhau như thế |[Am7] này,

để anh |[F] được cảm nhận |[G] tình yêu còn như |[C] lúc đầu. |[C7] ____

|[F] ___ Gọi là gì |[G] đây còn |[Em] yêu hay là chia |[Am] tay.

|[F] Chuyện tình mình có |[G] lẽ gọi là |[C] tình nhân. |[C] ___

 

Không |[Am7] thể bên nhau và |[Em] đi đến hết cuộc |[Am7] đời.

|[C7] ____ Nhưng ích |[F] kỉ thật chỉ |[G] muốn mình mãi là |[C] của nhau. |[C7] ____

|[F] ___Dù rằng |[G] ta vẫn nói "Hạnh |[Em] phúc nhé với một người |[Am] mới."

Nhưng |[F] tim thắt lại khi |[G] thấy ta bên cạnh |[C] ai.

 

Chorus:

|[C7] ____Nếu hai |[F] ta được |[G] ở bên nhau trọn |[Em] vẹn những suy nghĩ lúc |[Am] đầu .

Anh |[F] tin rằng chia |[G] tay mình không gặp nhau |[C] thế này |[C7] ____

|[F] ___Anh chỉ |[G] muốn hai ta hai |[Em] ta mãi như lúc |[Am7] này

"Mãi là |[F] người tình để |[G] không bao giờ |[C] nói chia tay." ||