Người tình trốn nơi xa – Jimmii Nguyễn

Tone

Đánh giá

 

Vòng Hợp âm: [Am] 

 

[Am]  Còn vẫn nuôi [Dm]  hoài những dấu [E]  yêu của tháng ngày [Am]  đi qua

Còn vẫn nuôi [Dm]  hoài câu yêu [E]  nhau mà em hay [Am]  thường nói

Cứ vẫn nuôi [Dm]  hoài bao tin [E]  yêu ta ôm ấp [Am]  trong lòng

Rồi từng ngày [Dm]  đến em hay không [E]  em tim anh lệ [Am]  rơi

 

Mình không [Dm]  ngỡ rằng em đem [E]  đi mặt trời [Am]  duy nhất

Mình không [Dm]  ngỡ rằng vì em [E]  ra đi đời nay [Am]  không còn nắng

Mình không [Dm]  ngỡ rằng bao năm [E]  trôi qua ta vẫn [Am]  yêu người

Trở về được dĩ [Dm]  vãng em ơi ta sẽ [E]  không bao giờ [Am]  rời em

 

[Dm]  Trốn nơi xa rồi, [E]  người yêu nay bỏ [Am]  trốn nơi xa rồi

Người tôi yêu bỏ [Dm]  trốn nơi xa rồi,[E]  người tôi yêu trốn nơi [Am]  xa thật xa

Người yêu nay bỏ [Dm]  trốn nơi xa rồi, [E]  người yêu nay bỏ [Am]  trốn nơi xa rồi

Người tôi yêu [Dm]  trốn nơi xa rồi, [E]  tình yêu của [Am]  tôi

 

Mình không [Dm]  ngỡ rằng em đem [E]  đi cả một vầng [Am]  trăng

Mình không [Dm]  ngỡ rằng đêm không [E]  trăng sao vì em ra đi [Am]  vội quá

Mình không [Dm]  ngỡ rằng suốt cả [E]  đời này ta cứ hỏi [Am]  tại sao

Rồi khi đêm [Dm]  đến em hay không [E]  em tim anh lệ [Am]  rơi