Người tình mùa đông

Tone

Đánh giá

 

Intro 

|[G] _ |[Bb7M] _ |[Am] _ |]_ 

|]_ |[F] _ |[F] _ |[F] 

 

Verse 1

Đường vào |[F] tim em ôi băng |[Am] giá 

Trời mùa |[D] đông mây vẫn hay |[Am] đi về 

Vẫn |[Gm] mưa, mưa rơi trên đường thầm |[Dm] thì 

Vì |[Bb7M] đâu mưa em không |[C] đến. [C/G] 

 

Verse 2

Đường vào |[F] tim em mây giăng |[Am] kín 

Bàn chân |[Dm] anh trên lối đi không_|[Am]  thành 

Vẫn |[Gm] mưa, đêm khuya buồn một |[Dm] mình 

Có |[Am] khi cho ta quên cuộc |[Dm] tình. [Dm/C] 

 

Intro

Từng cơn |[F] mưa hắt hiu bên ngoài song |[Dm] thưa 

Lắm khi mưa làm cho |[Am] ta nhớ mãi ngày |[Dm] qua 

Nhớ con |[Bb7M] phố xưa vẫn âm thầm đợi |[F] chờ 

Nhớ đôi vai |[G] ngoan em sợ trời mưa |[A] gió. [C] 

 

Từng đêm |[F] ta vẫn đưa em về qua |[Dm] phố 

Vẫn trên cao trời mưa |[Am] lũ, vẫn tiếng buồn |[Dm] xưa 

Ôi bàn |[G] tay ai |[G] đã dắt em |[C] chiều nay. |[C] [C7] 

 

Verse 3

Đường vào |[F] tim em bao cơn |[Am] sóng 

Đẩy tình |[Dm7] anh xa bến xuân |[Am] hoa mộng 

Trái |[G] tim em muôn đời |[Bb7M] lạnh lùng 

Hỡi |[Am] ơi, trái tim |[Dm] mùa đông. 

 

Midtro 

|[Gm]  |[Dm]  |[Am]  |[Dm] 

|[Gm]  |[Dm]  |[C7]  |[Cm7] 

|[C7] 

 

Verse 1 > 2 > Chorus > Verse 3

 

Trái |[G] tim em muôn đời |[Bb7M] lạnh lùng 

Hỡi |[Am7] ơi, |]_trái tim |[G] mùa đông. |[Bb7M]  |[Am]  |[G]