Người Thương

Tone

Đánh giá

 

 

|_Chiều |[C] nay , |[G/B] đứng bên |[Am] cạnh em |[C7] _

Nhìn |[F] em |[G] khẽ hát |[C] em nghe |[C7] _

Người |[F] ơi , anh |[G] muốn |[Em] đi cùng |[Am] em

|[Dm7] Đoạn đường rộng |[Dm7] lớn chỉ |[G] hai ta.|[G] _

 

Đừng |[C] khóc , |[G/B] có anh |[Am] ở đây |[C7] _

Học |[F] xa |[G] anh sẽ |[C] giữ mình |[C7] _

Đừng |[F] lo cho anh |[G] nhé

|[Em] Anh thương |[Am] em.

|[Dm7] Ôm chặt anh |[Dm7] nhé , và hãy |[G] nín đi |[G] em

 

|[C] Nỗi nhớ cứ |[G/B] to dần |[Am] đi |[C7] _

Người |[F] ơi , |[G] anh nhớ |[C] em nhiều |[C7] _

|[F] Vui lên em |[G] nhé

|[Em] Trông em xinh |[Am] lắm

|[Dm7] Bao năm xa |[Dm7] nhau ,

ta sẽ |[G] thấy ta cần |[G] nhau |[G] _ |[G] _

 

|[C] Gió |[G/B] bên em |[Am] lạnh không? |[C7] _

Ngày |[F] đông |[G] nhớ mang khăn |[C] len |[C7] _

|[F] Nếu có |[G] nắng , |[Em] mang theo |[Am] ô

|[Dm7] Đừng để anh |[Dm7] lo khi anh |[G] không ở |[G] bên |_ |_

Love You |[C] So

 

|[C] Nỗi nhớ cứ |[G/B] to dần |[Am] đi |[C7] _

Người |[F] ơi , |[G] anh nhớ |[C] em nhiều |[C7] _

|[F] Ôm em thật |[G] sâu

|[Em] Bên em thật |[Am] lâu ,

|[Dm7] Bao năm xa |[Dm7] nhau

ta sẽ |[G] thấy cần |[G] nhau |[G] _

 

Đừng |[C] khóc , |[G/B] có anh |[Am] ở đây |[C7] _

Học |[F] xa |[G] anh sẽ |[C] giữ mình |[C7] _

Đừng |[F] lo cho anh |[G] nhé

|[Em] Anh thương |[Am] em.

|[Dm7] Ôm chặt anh |[Dm7] nhé , và hãy |[G] nín đi |[G] em |_ |_

 

Nhìn anh |[Ab] đi |[Bb] em

Và |[Gm] lắng nghe |[Cm] anh

Hơ hơ |[Ab] hớ . . |[G] hớ

 

Do you |know ? I miss you . |_

Waiting |me!

|_I will return on |you,

plea|se close your |eyes and feel my |heart.

I wanna |say I |love you. |_

And |you are my every|thing

You are my heart