Người Ta Nói (Ưng Hoàng Phúc)

Tone

Đánh giá

 

 

|[C] Có một người vẫn |[D] yêu một người

|[Am] Vẫn đợi chờ dẫu |[D] cho người ấy không |[G] về.. |[G] _

|[C] Tháng ngày buồn ấp |[D] ôm kỷ niệm

|[Am] Hát một mình, hát |[D] cho nỗi nhớ đong |[G] đầy….|[G7] 

 

Người ta cứ |[C] nói đừng quá |[D] yêu

Người ta cứ |[Bm] nói đừng quá |[Em] tin

Tình yêu dẫu |[Am] có cũng chỉ là ước |[D] mơ trong mỗi cuộc |[G] đời |[G7] _

 

Đừng nên cố |[C] gắng tìm thấy |[Cm] nhau

Đừng nên cố |[Bm] bước cùng nỗi |[Em] đau

Tình yêu có |[Am] lúc tự tìm đến với |[D] ta trong đêm tối |[G] cô đơn… [G7] _

 

|[C] Có một người bước |[D] qua biết bao cuộc tình

|[Am] Ngỡ rằng mình là |[D] người hạnh phúc nhất |[G] trên đời…. |[G] _

|[C] Đến một ngày bước |[D] chân mỏi mệt

|[Am] Bỗng nhìn lại không |[D] còn ai đứng … bên |[G] ta…|[G] .