Người Ta Nói (Trúc Nhân)

Tone

Đánh giá

 

 

|[F7M] Có một người vẫn |[Am7/E] yêu một người

|[Dm7] Vẫn đợi chờ dẫu |[G] cho người ấy không |[C7M] về.. [C7M] _

|[F7M] Tháng ngày buồn ấp |[Am7/E] ôm kỷ niệm

|[Dm7] Hát một mình, hát |[G] cho nỗi nhớ đong |[C7M] đầy....|[C7] ...

 

Người ta cứ |[F7M] nói đừng quá |[G] yêu

Người ta cứ |[Em7] nói đừng quá |[Am7] tin

Tình yêu dẫu |[Dm7] có cũng chỉ là ước |[G] mơ trong mỗi cuộc |[C7M] đời |[C7] _

 

Đừng nên cố |[F7M] gắng tìm thấy |[Fm6] nhau

Đừng nên cố |[Em7] bước cùng nỗi |[Am7] đau

Tình yêu có |[Dm7] lúc tự tìm đến với |[G] ta trong đêm tối |[C7M] cô đơn... [C7M] _

 

|[F7M] Có một người bước |[Am7/E] qua biết bao cuộc tình

|[Dm7] Ngỡ rằng mình là |[G] người hạnh phúc nhất |[C7M] trên đời.... |[C7] _

|[F7M] Đến một ngày bước |[Am7/E] chân mỏi mệt

|[Dm7] Bỗng nhìn lại không |[G] còn ai đứng ... bên |[C7M] ta...[C7M] _