Người mẹ – Nguyễn Ngọc Thiện

Tone

Đánh giá

 

1. Tôi [Am]  muốn làm hạt nắng

Để [Dm]  đến bên [F]  mẹ

[B7]  Ươm lên mái tóc

Để [E7]  tóc sáng lóng lánh

2. Tôi [Am]  muốn làm ngọn gió

Để [Dm]  đến bên [F]  mẹ

[B7]  Hôn lên đôi mắt

Hằn [E7]  sâu dấu chân [Am]  chim

ĐK: Sợi [Am]  tóc màu mây trắng mẹ [Dm]  kể con nghe

Ngày [G]  xưa mẹ truyền cơm qua vách [C]  cấm

Vượt [F]  qua ngàn gian khó mẹ [Dm]  vẫn ung [E7]  dung

Lòng thuỷ chung [G]  mẹ Việt Nam sáng [Am]  ngời