Người hay quên em đi

Tone

Đánh giá

 

 

1. Người yêu [Em] hỡi, dù gì [Am] cùng xa nhau [D] rồi

Ngày nào [Gmaj7] chiếc hôn bao đêm [C] rã rời

Giờ đã [Am6] hết rồi, chẳng [B] còn hơi ấm trên đầu [B7] môi...

 

Người yêu [Em] hỡi, giờ đây [Am] tiếng yêu phai [D] phôi

Chỉ còn [Gmaj7] những đêm cô đơn [C] rối bời

Giọt nước [Am6] mắt rơi, lặng [B] nghe dòng thời gian [B7] trôi...

 

Người hãy quên em [Em] đi, và đừng yêu em [Am] nữa

Nếu anh không còn [F#dim] gì để vương [Em] vấn

Người hãy quên em [Em] đi, đừng chờ mong chi [Am] nữa

Tiếc thương [F#dim] gì cho lòng thêm xót [G] xa...

 

Vì tình yêu nay [Am] sẽ chẳng lâu [D] bền

Vậy coi như mình [Gmaj7] kết thúc êm [Cmaj7] đềm

Tình yêu như là [Am7] gió thoảng qua [F#dim] thềm...

Người hãy quên em [Em] đi...

 

2. Từng lời hứa [Em] hẹn [Am] thề có nhau trọn [D] đời

Ngày [Gmaj7] xưa sánh đôi vô tư giữa [Cmaj7] đời

Chẳng [Am7] hề nghĩ ngợi, chỉ cần [F#dim] hai chúng ta mà [B7] thôi!

 

Để giờ [Em] đây lòng [Am] đớn đau khi ai đổi [D] thay

Lời hứa [G] xưa kia tan theo khói [C] mây

Mình [Am7] em chốn đây, một [F#dim] mình ôm bao đắng [B7] cay...

 

Người hãy quên em [Em] đi, và đừng yêu em [Am7] nữa

Nếu anh không còn [F#dim] gì để vương [Em] vấn

Người hãy quên em [Em] đi, đừng chờ mong chi [Am7] nữa

Tiếc thương [F#dim] gì cho lòng thêm xót [G] xa...

 

Vì tình yêu nay [C] sẽ chẳng lâu [D] bền

Vậy coi như mình [Gmaj7] kết thúc êm [Cmaj7] đềm

Tình yêu như là [Am7] gió thoảng qua [F#dim] thềm...

Người hãy quên em [Em] đi...

 

Lên 1/2 tone - [Fm]