Người Giữ Kỉ Niệm

Tone

Đánh giá

 

 

1. Khi cuốn sách em đặt 4x[G]  xuống chẳng là tập thơ ngày 4x[Bm] hôm trước

Khi chiếc cốc em vừa 4x[Em] uống thật lạ chẳng 2x[Cm] giống khi xưa 2x[D] từng

Khi mà những trang nhật 4x[G] kí ngày nào lạnh lùng em xóa 4x[Bm] đi

Khi mà những chuyện ta 2x[C] nói cùng nhau không thành câu,

đã 2x[Am] thôi từ lâu, tình 2x[Cm] cũng phai nhạt 2x[D] màu.

 

Chorus:

Thì tôi sẽ 2x[G] là người giữ những kỉ 2x[Gmaj7] niệm hai chúng 4x[Bm7] ta

Để nếu như một ngày ta cách 2x[C] xa

Tự 2x[Am] nhắc tôi rằng mọi chuyện sẽ 2x[Cm] qua

Dù cho em chẳng 2x[D] quay về

 

Thì tôi sẽ 2x[G] là người giữ những kỉ 2x[Gmaj7] niệm hai chúng 4x[Bm7] ta

Để nếu như một ngày ta mãi 2x[C] xa

Tự 2x[Am] hứa thôi rằng tôi vẫn thế 2x[Cm] 

Và con tim vẫn 2x[D] sống cho 1x[G] em.

3x[G]  4x[Bm]  2x[C]  2x[Am]  2x[Cm]  2x[D] 

 

2. Khi nụ hôn em chạm 4x[G] khẽ chẳng còn đậm lên màu 4x[Bm] kí ức

Khi đôi mắt em lặng 4x[Em] lẽ mỏi mòn vì 1x[C] những lo 1x[Cm] âu 2x[D] này

Khi vòng tay em rồi 4x[G] sẽ cuộn tròn một mình trong giấc 4x[Bm] 

Khi mà con đường ta 2x[C] bước cùng nhau, trôi về đâu, bỏ

2x[Am] tôi đằng sau, tình 2x[Cm] cũng phai nhạt 2x[D] màu.

 

->Chorus

 

Bridge:

Nhiều khi chợt 1x[D] thấy mình khờ dại 1x[Dm] quá cứ mong chờ 2x[C] ngày mai lên

2x[A7] Đợi ai thêm mà đêm 4x[D] xuống… cứ âm thầm.

 

->Chorus

4x[G]  4x[Bm]  2x[C]  2x[Am]  2x[Cm]  2x[D] 

Thì tôi sẽ [G] là.