Người Gieo Mầm Xanh – Hứa Kim Tuyền – Hoàng Dũng

Tone

Đánh giá

 

 

[C] Ai thuở [G] bé cũng đã từng [Am] ước [Em] ước sau này mình [F] lớn

[C] Sẽ trông ra làm [Fm] sao, sống thế [G] nào.

[C] Tôi ngày [G] xưa cũng đã từng [Am] ước [Em] ước sau này mình [F] lớn

[C] ...Sẽ đi muôn [Dm] nơi, khắp phương [G] trời

 

[E7] Rồi cuộc đời đã đưa tôi [Am] đi rất xa

Người [Dm] ước mơ giờ đã [F] chắp cánh người sắp [G] ước mơ.

 

Và tôi [C] gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời nhẹ vun [E7] tay và tiêu tưới lên cao vời

Đến một [Am] ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ [F] tỏa bóng râm chở [G] che cả con đường

[C] Ai rồi cũng bước qua cuộc đời để lại [E7] những hành trang ở đây thế giới

[Am] Sẽ thật đẹp nếu như một ngày ta mỉm [F] cười buông tay ở [Fm] dưới tán cây mình [C] gầy.

 

[C] Tôi giờ [G] đây chỉ còn mong [Am] ước [Em] ước đôi tay nhỏ [F] bé này,

[C] ...Sẽ mang tin [Dm] yêu với hy [G] vọng

[E7] Và cuộc đời đã đưa tôi [Am] đi rất xa

Người [Dm] ước mơ giờ đã [F] chắp cánh người sắp [G] ước mơ.

 

Và tôi [C] gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời nhẹ vun [E7] tay và tiêu tưới lên cao vời

Đến một [Am] ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ [F] tỏa bóng râm chở [G] che cả con đường

[C] Ai rồi cũng bước qua cuộc đời để lại [E7] những hành trang ở đây thế giới

[Am] Sẽ thật đẹp nếu như một ngày ta mỉm [F] cười buông tay ở [Fm] dưới tán cây mình [C] gầy.

 

[F] Con đường kia dẫu lắm gian nan ước mơ [E7] dù đôi lúc dở [Am] dang mơ hồ

[Dm] Chỉ cần đôi chân [C] vẫn còn vững bước sỏi [F] đá cũng thành dòng [G] nước!

 

Và tôi [C] gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời nhẹ vun [E7] tay và tiêu tưới lên cao vời

Đến một [Am] ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ [F] tỏa bóng râm chở [G] che cả con đường

[C] Ai rồi cũng bước qua cuộc đời để lại [E7] những hành trang ở đây thế giới

[Am] Sẽ thật đẹp nếu như một ngày ta mỉm [F] cười buông tay ở [Fm] dưới tán cây mình [C] gầy