Người em tìm kiếm

Tone

Đánh giá

 

 

|[Fmaj7] Những lá thư anh |gửi 

Em đều |[Em7] đọc không sót câu |[Am7] nào

|[Dm7] Nỗi nhớ anh đang làm |[G7] em mong 

Mình |[C] hẹn hò nữa |[Fmaj7] đi

|_Đến đón em chiều |[G7] nay đi 

|[Fmaj7] Dẫu khác nhau đôi |điều

Em lạnh |[Em7] lùng, anh rất lãng |mạng 

|[Dm7] Chính những điều này đã làm |[G] em tin

Tình |[C] yêu hai chúng |[Fmaj7] ta |_trở nên thú |[G] vị

 

Chorus 1 

|]_Này |[C] người em luôn tìm |[Fmaj7] kiếm lâu |nay |[Em7] Trễ 3 năm rồi |đấy

Suốt thời gian |[Dm7] qua anh đang ở |[G7] _đâu, sao không ở |[C] đây

Này |người em luôn tìm  |[Fmaj7] kiếm lâu |nay Hãy |[Em7] đến bên em lúc |này

Ôm chặt em |[Dm7] nhé hôn em anh |[G7] nhé Em thích thế |[C] này |_

 

Mid-tro 39 55

( |[Fmaj7]   |_  |[Em7] _  |[Am7] _  |[Dm7] _   |[G7] _  |[C] _   |_   ) x2

 

|[Fmaj7] Những lá thư anh |gửi

Em đều |[Em7] đọc không sót câu |[Am7] nào

|[Dm7] Nỗi nhớ anh đang làm |[G7] em mong

Mình |[C] hẹn hò nữa |đi

|[Fmaj7] _Đến đón em chiều |[G7] nay đi

|[Fmaj7] Dẫu khác nhau đôi |điều

Em lạnh |[Em7] lùng, anh rất lãng |mạng

|[Dm7] Chính những điều này đã làm |[G] em tin

Tình |[C] yêu hai chúng |[Fmaj7] ta |_trở nên thú |[G] vị

 

Chorus 2 

|_Này |[C] người em luôn tìm |[Fmaj7] kiếm lâu |nay  |[Em7] em yêu anh thật |đấy 

Hôm đầu gặp |[Dm7] anh không thấy trời |[G7] nắng nhưng em lại |[C] say 

Này |người em luôn tìm |[Fmaj7] kiếm lâu |nay cảm |[Em7] xúc trong em vẫn |vậy 

Quen được bao |[Dm7] lâu sao em vẫn |[G7] thấy em run thế |[C] này |_

 

Chorus 1 > Chorus 2 Đoạn sau lên 1/2 tone