Người đuổi theo ánh sáng – Kim Quang Dao (Ma Đạo Tổ Sư) – Song Linh – Tiểu Muội Màn Thầu

Tone

Đánh giá

 

Tông chuẩn B, Capo 4 chơi G

 

Họa trên [G] áo mẫu đơn [C] tựa là vạn tuyết [D] bay

Trán nhẹ [Bm] điểm giọt lệ thắm [Em] tươi

Tại đài [C] cao, nhận ngàn tôn [Am] kính khắp gia [D] tộc

Vậy ai [G] biết, quá khứ [C] ngày xưa ta bước [D] qua

Nơi chân [Bm] đài ngước mắt nhìn [Em] lên [D] 

Kể từ [Am7] đó chưa hề nói câu thật lòng

Để đời [Cm] sau ô danh lưu thế ai hiểu [D] cho?

ĐK

Từng cười tươi [Em] dưới trăm ngàn dương [C] quang

Thế nhưng mệnh [D] kia lại như sóng [G] 

Tại vì sao [Em] vẫn nghi ngờ không [C] tha

Chẳng cần tìm [D] ra đâu là nguyên [G] do

Hồi tưởng năm [Em] ấy vẫn còn tam [C] tôn

Thế nhưng giờ [D] đây chẳng như lúc [G] xưa

Từng chợt nghĩ [Em] tới con đường đang [C] đi

Rồi nhận [D] ra

Chẳng thể quay đầu [G] 

 

Dường như [G] có, một người [C] nguyện lòng tin với [D] ta

Nhưng lại [Bm] chẳng thật lời nói [Em] ra

Bởi vì [C] ngươi, lại tựa như [Am] ánh trăng xa [D] vời

Chằng ngờ [G] tới, ngươi cũng [C] là chọn từ bỏ [D] ta

Giống mặt [Bm] trời trốn đi hoàng [Em] hôn [D] 

Vậy mà [Am7] vẫn không thể nhẫn tâm diệt người

Bồi thân [Cm] ta nơi đây giữ mãi chút thiện [D] lương

ĐK

Liệu người sẽ [Em] nhớ ai điểm chu [C] sa

Khoác y phục [D] thêu một bông mẫu [G] đơn

Bùn nhơ vây [Em] lấy kiếp này trôi [C] qua

Thế nhưng vì [D] ngươi ta chẳng cam [G] tâm

Mạng ta chôn [Em] dưới chân tượng Quan [C] Âm

Tới luân hồi [D] hay ngàn năm vấn [G] vương

Đợi khi thấy [Em] ánh dương rọi nơi [C] ta

Phải hay [D] không

Sẽ thấy được [G] người?