Người đó tôi đây tình nơi đâu – Nguyên Chấn Phong

Tone

Đánh giá

 

1. Tình chúng [Am]  ta nay đã [G]  không còn như [Am]  xưa

Người nơi [Dm]  đó tôi nơi [G]  này tình nơi [C]  đâu [E7] 

Nhìn thấy [Am]  nhau nhưng ta [G]  không còn cảm [C]  giác như lúc [Am]  đầu 

Có lẽ [F]  đôi ta đã [G]  không còn yêu [E7]  nhau 

 

2. Ngày tháng [Am]  qua ta đã [G]  sống bên cạnh [Am]  nhau

Nhưng nhiều [Dm]  lúc hai trái [G]  tim nhìn về hai [C]  hướng [E7] 

Rồi hố [Am]  sâu ngày thêm [G]  lớn thành khoảng [C]  cách hai chúng [Am]  mình 

Để bây [F]  giờ ta biết [G]  ta không còn [Am]  của nhau 

 

ĐK: Người đó tôi đây tình [G]  nơi đâu 

Thì [C]  thôi phải chăng đang [Am]  trốn tìm 

Ước [F]  gì hai chúng [G]  ta

Chưa gặp bao [E]  giờ sẽ tốt [E7]  hơn 

 

Ân [Am]  tình ngày hôm [G]  qua

Thà để [C]  gió quấn trôi theo [Am]  mây ngàn 

Mối [F]  tình hay chúng [G]  ta chấm hết từ [Am]  đây