Người đó – Phạm Hoàng Duy

Tone

Đánh giá

 

[Dm]  Ngày em [Bb]  nói cho em tự [C]  do 

Để [F]  em trở về bên người [Am]  đó

Thật [Bb]  sự anh [C]  chẳng tin lời em [F]  nói

Yêu [Bb]  nhau bao năm hôm nay anh [C]  nghe

Rằng [Am]  em có người [F]  đó

Còn [Bb]  anh, với [C]  em, anh là người [Dm]  nào?

 

Người [Bb]  đó có biết rằng [C]  anh ở bên

Chở [Am]  che cho em từng [Dm]  đêm

Người [Bb]  đó có [C]  yêu em nhiều như [F]  anh?

 

Người [Bb]  đó có biết em [C]  sẽ thay lòng

Chẳng [Am]  như anh luôn hằng [Dm]  mong

Hay người [Bb]  đó chỉ là lý [Am]  do cho em đổi [Dm]  thay?

 

Ngày em đi mưa [Em]  khóc [Bb]  xót xa tình [F]  ta

[Gm]  Em đâu hay nước [C]  mắt anh là [F]  mưa

Ngày em [Dm]  bên người [Em]  đó, [Bb]  nước mắt em nhạt [F]  nhoà

[Gm]  Thôi em ơi, em [Am]  khóc để làm [Dm]  chi?

 

Người [Bb]  đó có biết rằng [C]  anh ở bên

Chở [Am]  che cho em từng [Dm]  đêm

Người [Bb]  đó có [C]  yêu em nhiều như [F]  anh

 

Người [Bb]  đó có biết em [C]  sẽ thay lòng

Chẳng [Am]  như anh luôn hằng [Dm]  mong

Hay người [Bb]  đó chỉ là lý [Am]  do cho em đổi [Dm]  thay?

 

Ngày em đi mưa [Em]  khóc [Bb]  xót xa tình [F]  ta

[Gm]  Em đâu hay nước [C]  mắt anh là [F]  mưa

Ngày em [Dm]  bên người [Em]  đó, [Bb]  nước mắt em nhạt [F]  nhoà

[Gm]  Thôi em ơi, em [Am]  khóc để làm [B]  chi?

 

Hát tăng ½ tone lên [Ebm]  --------------

 

Chuyện tình [B]  yêu chỉ của hai [C#]  người

Mà cuộc sống kia của cả trăm [Ebm]  người

Em [B]  muốn bước tới, anh [C#]  lui cho em được [F#]  vui

Tình yêu [Ebm]  đó cũng chẳng nhiệm [Ab]  màu 

Để em phải [Bbm]  luôn bên anh dài [Ebm]  lâu

Giờ [Abm]  ta mất nhau, có [Bbm]  lúc em sẽ [Ebm]  đau

 

Ngày em đi mưa [Fm]  khóc [B]  xót xa tình [F#]  ta

[Abm]  Em đâu hay nước [C#]  mắt anh là [F#]  mưa

Ngày em [Ebm]  bên người [Fm]  đó, [B]  nước mắt em nhạt [F#]  nhoà

[Abm]  Thôi em ơi, em [Bbm]  khóc để làm [Ebm]  chi?