Người đàn ông tham lam – Nguyên Chấn Phong

Tone

Đánh giá

 

[Dm]  Anh dù biết trái [Am]  tim chẳng thể chia đôi

Mà [Bb]  sao vẫn cứ [C]  tham lam hỡi [F]  người [A7] 

[Dm]  Anh dù nói trái [Am]  tim chỉ có em thôi

Mà [Bb]  sao vẫn mơ [C]  về hình bóng [Dm]  ai?

 

[Dm]  Anh là thế, thế [Am]  gian cũng giống như anh

Đàn [Bb]  ông ai [C]  chẳng tham lam hỡi [F]  người [A7] 

[Dm]  Yêu một lúc đến [Am]  hai, ba, bốn, năm cô

Rồi [Bb]  cho yêu như [C]  vậy là mới [Dm]  yêu

 

[Bb]  Người đàn [F]  ông tham lam chính là [C]  anh

Người đừng [Gm]  nên nói nữa anh hãy [Dm]  quyết định đi

Một là [Bb]  anh yêu mình em, lỗi lầm [Gm]  xưa em bỏ qua

Còn không [Am]  hãy bước bên người [A7]  ta

 

Người đàn [F]  ông tham lam mãi là [C]  anh

Một bàn [Gm]  tay năm ngón anh chẳng [Dm]  biết chọn ai

Chẳng cần [Bb]  anh thêm bận tâm, người ra [Gm]  đi sẽ là em

Để cho [Am]  anh được ấm êm [Dm]  bên người