Người đàn bà hóa đá – Trần Lập

Tone

Đánh giá

 

Nếu ai [Am]  đã từng được nghe chuyện tình [C]  yêu trên khắp thế [G]  gian

Chắc sẽ không gì so [Am]  sánh lòng thuỷ [C]  chung tình yêu Tô [G]  Thị

[Dm]  Đôi uyên ương xưa đang hạnh [Am]  phúc sống trong tổ [C]  ấm

[Dm]  Nhưng bỗng ngày kia tiếng sét ngang [E7]  trời.

 

Tiếng sét [Am]  kia là ác mộng họ cùng [C]  chung huyết thống anh [G]  em

Quá choáng váng vì số [Am]  phận chàng trai [C]  đã cất bước ra [G]  đi

[Dm]  Mang bao niềm đau nàng bồng [Am]  con đứng trên đỉnh [C]  núi

[Dm]  Trông mong người đi phương trời [E7]  xa.

 

Người đàn bà hoá [Am]  đá [C] 

Chờ chồng nghìn [G]  năm

Nhưng người [Dm]  đó đã không quay [F]  về

Để nàng [C]  sống góa thân mỏi [E7]  mòn.

Người đàn bà hoá [Am]  đá [C] 

Vì lòng thuỷ [G]  chung còn sắt [Dm]  son

Câu chuyện [F]  đó sẽ mãi lưu [C]  truyền đến mai [E7]  sau.

 

Nếu ai [Am]  đã từng được nghe chuyện tình [C]  yêu trên khắp thế [G]  gian

Chắc sẽ không gì so [Am]  sánh lòng thuỷ [C]  chung tình yêu Tô [G]  Thị

[Dm]  Nơi phương trời xa chàng trai [Am]  đó có hay đỉnh [C]  núi

[Dm]  Mang tên Vọng Phu vẫn đứng [E7]  đợi.