Người Ấy

Tone

Đánh giá

 

 

Intro:

|[C] __ |[G/B] ____ |[Am7] ___ |[G6:2] __ |[F] __ |[C/E] ____ |[Dm7] ___ |[G] __ |

|[C] __ |[G/B] ____ |[Am7] ___ |[G6:2] __ |[F] __ |[C/E] ____ |[Dm7] ___ |[G] __ |

|[Csus4] ____ |[C] _

 

|[Cadd9] _ Hôm qua anh thấy, ôi |[G/B] người ấy,

|[A] _ đang trong tay với cô |[G6:2] nào đấy |

|[F] _ Giật mình nhận ra không |[C/E] phải em_

Chẳng |[Dm7] biết em bây giờ đang |[G] ở đâu_ [Am] ____  [G/B] ______ |

|[C] _ Bao lâu ta đã không |[G/B] gặp nhau |

|[Am7] _ Bao lâu chưa hỏi thăm |[G6:2] vài câu |

|[F] _ Nào ngờ hôm nay anh |[C/E] thấy thế này_

Chẳng |[Dm7] biết phải nên [G] làm gì |[C] đây_

 

Chưa 1 lần anh |[F] hết thắc mắc,

sao em lìa |[Em] xa anh này_

Để |[Dm] tiếp tục con đường [G] yêu bên cạnh người |[C] ấy_

Chưa 1 lần anh |[F] ngưng suy nghĩ,

anh đã làm |[Em7] sai điều [A7] gì_

Hay là |[Dm] còn điều gì anh chưa bằng người |[G] ấy_

 

Người [Am] ấy có [G/B] tốt với |[C] em,

yêu em như anh đã từng |[G/B] yêu_

Người ấy có biết tính |[Am] em hay trách móc,

thích nuông |[G6:2] chiều_

Anh nhớ em |[F] nhiều... Anh nhớ em |[Em] nhiều_

Sao để lòng vơi |[Dm] bớt đi bao đêm đợi |[G] mong_

 

Người [Am] ấy có [G/B] lớn tiếng |[C] hay luôn khiến em

đau buồn |[G/B] không_

Người ấy có biết quý |[Am] em hay yêu thương

em thật |[G] lòng_

Anh nhớ em |[F] nhiều...Anh nhớ em |[Em] nhiều_

Sao cho lòng vơi |[Dm] bớt đi nỗi buồn,

|[G] nỗi đau trong lòng |[C] anh |