Ngọn lửa cao nguyên – Trần Tiến

Tone

Đánh giá

 

Một ngọn lửa [Am]  hồng còn bên ta á ha ha 

Một ngọn lửa hồng sáng rừng [G]  già a ha 

Một ngọn lửa [Am]  hồng bồi hồi cháy [E]  mãi 

Ôi! cao nguyên, cao [F]  nguyên, em thương [Am]  ai 

Thương ai bên núi đang chờ [E7]  ai 

 

Một ngọn lửa [Am]  hồng từ bao là a ha ha 

Ngọn lửa tìm về với cội [G]  nguồn a ha 

Ngọn lửa bồi [Am]  hồi, bồi hồi cháy [E]  mãi 

Ôi! cao nguyên, cao [F]  nguyên 

Những chiến [Am]  sĩ cao nguyên bên ánh lửa bập [E7]  bùng, bập bùng 

 

Cháy [C]  lên ơi lửa [E]  thiêng 

Cháy mãi cho [C]  bóng em hiện [E]  ra 

Giữa ngọn lửa em [Am]  trao bầu [F]  rượu, em trao lời [C]  nói 

[A]  Nhớ! [C]  Mãi! [E7]  Nhớ

 

Lời nói lửa cháy rượu đắng ngày [Am]  nào ư hư 

Còn đàn chim Chơ- [G]  rao bay qua, bay qua giữa bầu trời ư hư 

[Am]  Còn dòng sông A-yn-pa trôi qua trôi qua dưới mặt , [Dm]  trời ư hư 

Còn yêu [Dm]  em, anh còn yêu thương em [E7]  mãi người ơi! a ha! 

 

Cháy lên đi lửa [Am]  thiêng cao nguyên 

Còn mãi trong ta tình [F]  yêu cao [Am]  nguyên 

Cháy lên [G]  đi lửa thiêng cao [Am]  nguyên 

Còn mãi trong ta tình [E]  yêu cao nguyên 

A ha ha người [Am]  ơi