Ngồi Bên Em

Tone

Đánh giá

 

 

Ngồi bên |[Ebm] em nghe gió ru êm |[Bbm] đềm

Ngồi bên |[B] em mưa rơi ko ướt |[Db] vai

Những kỷ |[Ebm] niệm những nụ |[B] cười

Anh vẫn |[Db] mong đừng vội tan biến |[Gb] _

 

Ngồi bên |[Ebm] em hạnh phúc sao ngọt |[Bbm] ngào

Ngồi bên |[B] em thời gian trôi qua |[Db] mau

Những yêu |[Ebm] thương phút giây |[B] này

Anh vẫn |[Db] mong đừng là giấc |[Ebm] mơ |[Ebm] ___ |[Ebm] _

 

ĐK:

Ngồi bên |[Gb] anh ấm áp không rời |[Bm] xa nhé em

Để vòng |[B] tay anh ôm |[Db] lấy em bình |[Gb] _ yên

Để anh |[B] mơ trong tình yêu của |[Bbm] riêng đôi mình_ |[Ebm] _

|[Abm] Đánh thức vội chi hỡi em |[Db] _

 

Ngồi bên |[Gb] anh mãi mãi không rời |[Bbm] xa nhé em

Để vòng |[B] tay anh che |[Db] chở em ngày |[Gb] _ đêm

Chẳng mong |[B] thêm điều chi chẳng |[Bbm] mong thêm điều |[Ebm]  gì |[Abm] _

Chỉ mong có em kề |[Db] bên mãi tươi |[Gb] _ cười